Störningar

I princip alla kurser jag har diskuterats störningar. För någon vecka sen fick jag frågan om mina hundar ALDRIG jagat en katt, och mitt svar var och är fortfarande nej. Det är inte vart värdet ligger hos min hundar, de har aldrig fått tillgång till att jaga en katt (eller något annat djur) och har därmed inte upplevt den “kicken” jakten med största sannorlikhet ger. Däremot har det jagat och lekt som tokar med mig!

Jag har aldrig sett andra hundar, katter eller annat vilt som störningar, som något som skulle ta uppmärksamheten från mig. Min fokus har aldrig legat där, och just därför tror jag att jag aldrig haft några problem med olika miljöer och allt det innebär. Nu pratar jag inte om dock inte om rädslor, det får bli ett annat blogginlägg. Dock har jag även följt detta med Flash, men jag har även gjort mycket annat för att få honom trygg i son miljö.

Min fokus har alltid legat på att skapa ett värde för mig oavsett vad som händer runt omkring. Å sen Flash kom in i mitt liv har jag lagt ned ännu mer tid och fokus på att skapa ett riktigt högt värde för mina belöningar, vilket i sin tur skapar mer värde för mig eftersom belöningarna är direkt kopplade till mig.

Så vad är en störningskänslig hund? I min värld handlar det om en hund som hittat sina egna belöningar, lek med andra hundar, jaga grannens katt, skälla ut den mötande hunden som så småningom försvinner osv…

Har man byggt upp ett väl fungerade belöningssystem med belöningar som hunden värderar högt brukar inte störningar vara ett problem. Hundens förväntan ligger då hos sin tvåbenta istället för på sin omgivning.

Självklart måste man använda belöningarna strategiskt och styra hundens tillgång till andra förstärkningar till en början. Exempelvis, jag kan inte tillåta hunden att förstärka sig själv genom att skälla ut den andra hunden som passerar utanför min tomt, jaga haren i skogen, springa fram till mötande människor och hundar osv… Jag måste ha kontroll över hundens belöningar för att kunna ha kontroll över hunden (om man jobbar i ett belöningsbaserat system dvs). Eftersom jag inte kan styra när den där haren hoppas fram eller när den där hunden passerar min tomt gäller det att jag har kontroll över min hund genom att den är kopplad eller att den inte är på tomten själv när andra passerar tills jag har förstärkt upp det beteendet jag vill att hunden ska uppvisa i den aktuella situationen.

För att få en störningstålig hund, vilket i min värld är en hund som inte reagerar speciellt mycket på sin miljö utan har sin förväntan på mig, behöver man bygga upp riktigt värderade belöningar. Belöningar jag har full kontroll på, och samtidigt arrangera vår vardag så min hund inte förstärker sig med en massa beteenden jag inte vill ha på egen tass.

Kort sagt, har jag jobbat fram ett ordentligt belöningssytem och använder det strategiskt för att skapa ett värde för mig och de beteenden jag tycker om att se hos min hund, ja, då kommer inte störningar (miljön) att vara ett problem.

 

,