Anmälnings villkor

Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut 14 dagar efter bokning/köp, genom att använda Konsumentverkets standardformulär.

14 dagar efter ditt köp gäller villkoren nedan.

Kurser, workshops och föreläsningar

Anmälan är bindande.

Inga kursavgifter återbetalas utan veterinär/läkarintyg. Vid förhinder (sjukdom eller skador) erbjuds plats på nästkommande online kurs i samma ämne (om sådan finns upplagd!) vid uppvisande av veterinär/läkarintyg. Finns ingen onlinekurs i samma ämne betalas halva kursavgiften tillbaka.

Ett annat alternativ är att sälja sin plats, dock med förutsättning att köparens hund klarar av kurssituationer. Kontakta K9 Education för godkännande av köpare/ny kursdeltagare.

K9 Education förbehåller sig rätten att ändra datum vid sjukdom eller vid dåliga väderförhållanden då kursen hålls utomhus.

Som deltagare på kurs är du skyldig att läsa och följa trivselreglerna (första sidan på respektive kurs) gällande kursen ifråga.

Online kurser

Anmälan är 100% bindande. Det vill säga, inga kursavgifter återbetalas.

Individuell (privat) träning

Anmälan är bindande. Det vill säga, inga anmälningsavgifter återbetalas. Vid förhinder (sjukdom, skador eller löp) bokas ny tid. Återbud för bokad tid lämnas senast 24 timmar innan, annars tillfaller full betalning. Vid köp av privat timmar är kunden skyldig att läsa och följa trivselreglerna för K9 Educations privata träningsplan. Skickas i PM.

K9 Education förbehåller sig rätten att ändra bokade datum vid sjukdom eller vid dåliga väderförhållanden.

Hundtränar tjänst

För att få tillfredsställande resultat krävs att hundägaren följer regler och riktlinjer som hundtränaren sätter upp för hundägaren. Detta kan innebära allt ifrån att hålla hunden kopplad 100% av tiden då hunden inte tränas av hundtränaren, till andra matvanor och rutiner.

Hur länge hunden blir tränad av hundtränaren och vilka mål som eftersträvas och planeras  bestäms efter överenskommelse med hundägaren. Träningsplan och resultat rapporteras och diskuteras regelbundet med hundägaren. Om hundägaren inte efterföljer hundtränarens riktlinjer för hur hunden ska hållas under träningsperioden tar inte hundtränaren ansvar för eventuella bristande resultat.

Hundägaren blir efter träningsperiod informerad om hur denne ska underhålla hundens träningsresultat, även detta är helt på hundägarens ansvar. Hundägaren måste vara införstådd med att träning och relation är en färskvara som måste underhållas för att få bestående resultat.

Hunden måste vara försäkrad, skulle mot all förmodan en skada ske under ett träningspass är det hundägarens försäkring som täcker detta.

Anmälan är bindande. Det vill säga, inga anmälningsavgifter återbetalas. Vid förhinder (sjukdom, skador eller löp) bokas ny tid. Återbud för bokad tid lämnas senast 24 timmar innan, annars tillfaller full betalning. Vid köp av hundtränar timmar är kunden skyldig att läsa och följa trivselreglerna för K9 Education´s privata träningsplan. Skickas i PM.

K9 Education förbehåller sig rätten att ändra bokade datum vid sjukdom eller vid dåliga väderförhållanden.

Upphovsrätt

Allt material som finns på denna sajt skyddas av lagarna om upphovsrätt och internationella upphovsrättsvillkor. Detta material har placerats på denna internetsajt med bemyndigande från upphovsrättsinnehavaren enbart i syfte av att K9 Educations kursdeltagare ska kunna ta del av materialet. Kursdeltagare har inte tillstånd att ladda ner eller överföra något av detta material elektroniskt, eller att på annat sätt reproducera något material i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar system för att lagra och återvinna data, inspelning, tryckning eller fotokopiering.

Efterföljs inte detta stängs kursdeltagaren av från kursen ifråga och får ej deltaga på någon av K9 Educations framtida kurser.

©Copyright Kickan Nikolic, K9 Education