Anmälnings villkor

Din anmälan är bindande, men den kan återtas enligt reglerna om ångerrätt i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut 14 dagar efter bokning/köp, genom att använda Konsumentverkets standardformulär.

14 dagar efter ditt köp gäller villkoren nedan.

Kurser och workshops 

Anmälan är bindande.

Inga kursavgifter återbetalas utan veterinär/läkarintyg. Vid förhinder (sjukdom eller skador) erbjuds plats på nästkommande online kurs i samma ämne (om sådan finns upplagd!) vid uppvisande av veterinär/läkarintyg. Finns ingen onlinekurs i samma ämne betalas halva kursavgiften tillbaka. Detta gäller endast vid sjukdom eller skada och innan kursen startat, ej vid påbörjad kurs.

Ingen kursavgift betalas tillbaka efter kursen startat, oavsett skäl deltagaren har att inte kunna fullfölja kursen.

Om du som kursdeltagare inte kommer på kursen du anmält dig till, brinner kursplatsen inne, du kommer inte att bli erbjuden plats på annan kurs. Det är du som anmält dig på kurs som är ansvarig för att skriva ned datum, tider och plats för den kurs du anmält dig till. Den informationen står alltid där du anmälde dig. Instruktör kommer att skicka ut ett PM med denna information och allt annat du behöver veta inför kursen ca en vecka innan kursstart, det är eget ansvar att hålla koll i mejlkorgen och skräpposten för att inte missa PM. Får du inget PM av någon anledning, är det eget ansvar att kontakta instruktören och informera om detta så vi kan skicka ut det på nytt. Ring detta nr 0704948579 för att få ett nytt PM mejlat. Dyker du som kursdeltagare inte upp på första kurstillfället kommer vi inte att kontakta dig, utan närvaro på bokad kurs är 100% eget ansvar.

Om din hund visar sig vara farlig för de andra hundarna i gruppen, eller skrämmer dem med upprepade utfall, så har instruktören befogenhet att be er avlägsna er ifrån kursen då alla hundar och hundägare ska kunna känna sig trygga på K9 Educations kurser. Instruktören kan även förbjuda den hund som visat sig vara farlig på något sätt mot en annan hund eller människa att komma tillbaka till kursen. Hundägaren får då fullfölja kursen utan hund, eller avstå helt. Ingen kursavgift betalas tillbaka. Det är hundägarens ansvar att inte försätta sin hund i en situation som hunden inte klarar av eller mår bra utav. Det är ditt ansvar som hundägare att inte utsätta andra i omgivningen för fara.

K9 Education förbehåller sig rätten att ändra datum vid sjukdom eller vid dåliga väderförhållanden då kursen hålls utomhus.

Som deltagare på kurs är du skyldig att läsa och följa trivselreglerna (första sidan på respektive kurs) gällande kursen ifråga.

Online kurser

Anmälan är 100% bindande. Det vill säga, inga kursavgifter återbetalas.

Individuell (privat) träning

Anmälan är bindande. Det vill säga, inga anmälningsavgifter återbetalas. Vid förhinder (sjukdom, skador eller löp) bokas ny tid. Återbud för bokad tid lämnas senast 24 timmar innan, annars tillfaller full betalning. Vid köp av privat timmar är kunden skyldig att läsa och följa trivselreglerna för K9 Educations privata träningsplan. Skickas i PM. Privattimmar gäller 1 år från inköpsdatum, ej använda lektionstimmar brinner inne då 1 år har passerat. Det är upp till kund att själv hålla reda på, påminnelse kommer inte att skickas ut.

K9 Education förbehåller sig rätten att ändra bokade datum vid sjukdom eller vid dåliga väderförhållanden.

Upphovsrätt

Allt material som finns på denna sajt skyddas av lagarna om upphovsrätt och internationella upphovsrättsvillkor. Detta material har placerats på denna internetsajt med bemyndigande från upphovsrättsinnehavaren enbart i syfte av att K9 Educations kursdeltagare ska kunna ta del av materialet. Kursdeltagare har inte tillstånd att ladda ner eller överföra något av detta material elektroniskt, eller att på annat sätt reproducera något material i någon form eller på något sätt, elektroniskt eller mekaniskt, vilket inkluderar system för att lagra och återvinna data, inspelning, tryckning eller fotokopiering.

Efterföljs inte detta stängs kursdeltagaren av från kursen ifråga och får ej deltaga på någon av K9 Educations framtida kurser.

©Copyright Kickan Nikolic, K9 Education