Viktiga visdomsord från Bob…

Träning är en mekanisk färdighet, så träna, träna, träna! Det är inte hela världen om du inte klickar/förstärker ett beteende du vill ha, det är lugnt, du kommer att få en chans att förstärka det igen:) Däremot, var försiktig med att INTE förstärka beteenden du inte vill ha, då lägger du till ytterligare ett steg i träningen, nämligen släcka ut beteendet du inte vill ha.  Du får det du klickar, inte det du vill ha! Träning är tajming, tajming, tajming… Å framför allt, vill du förändra beteendet på din hund/ditt djur måste DU förändra ditt beteende!  Bob har påpekat om och om igen att om vi inte är nöjda med våra höns beteede, gör nånting annat! Alltså, vi måste ändra vårt beteende för att kunna få ett annat beteende hos hönan. Vi kan inte fortsätta att bete oss på exakt samma sätt och förvänta oss en förändring i djuret. Ändra ditt beteende och du kommer att få en annan respons av ditt djur!

Det får räcka tills vidare, kommer säkerligen mer med tiden:)

Bob föreläser

Bob föreläser