Videobloggen men Kickan & Emma

Då kör vi vidare, vi är redan inne på steg 6 i vår videoserie om hur vi kan förebygga och träna bort rädslor. I det här avsnittet diskuterar vi värdet av tricks i träningen 🙂 Enjoy!

, , , , , , ,