Vårens sista inomhuskurs

Har du en hund som inte alltid svarar på dina belöningar på ett önskvärt sett, finns nu chansen att bygga upp ett väl fungerade belöningssystem som du sedan framgångsrikt använder dig av i din träning.

Inte allt för sällan hör jag hundägare som säger att de inte kan använda sig av leksaker och lek som belöning för att hunden inte är tillräckligt intresserad eller tvärtom, hunden går upp så i varv och försöker att sno leksaken, släpper inte leksaken, kommer inte tillbaka med leksaken osv… Vissa hundar är inte speciellt mat motiverade och därför blir det föga (om några) förändringar i beteendet när mat (godis) används som belöning i träning.

I exemplen ovan (och det finns många fler!) där belöningssystemet inte fungerar tillfredsställande blir träningen en utmaning då störningar ofta är ett problem. Hunden är mer intresserad av sin omgivning än det du har ett erbjuda, vilket självklart skapar ett problem då man hela tiden ska försöka konkurrera om hundens uppmärksamhet. Men genom att jobba upp dina belöningar och sedan skapa regler kring dem, kommer du till skillnad från innan att träna i medvind. Och hunden kommer hela tiden att bygga upp sin förväntan på dig och er träning då värdet av belöningarna förs över i träningen i sig.

Om även du vill lära dig hur du kan skapa och utveckla ett väl fungerande belöningssystem, häng med på min sista inomhuskurs i vår! 🙂

Läs mer om kursen här!

wpid-Photo-3-mar-2013-2042.jpg

 

 

, ,