Running Contacts grundträning med Annika & Storma

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Ci301u5OwfM&w=640&h=385]

Annika grund tränar Storma inför snabba springande kontaktfält. Genom att använda ett elektroniskt kontaktfält med tillhörande bollkastare kan Annika fokusera på att endast springa! Storma får bättre fokus och driv framåt även fast Annika hamnar lite bakom ibland. Bollkastaren utlöses bara ifall Storma träffar kontaktfältet!

, , ,