Datum för Dog Model!

Nu är det dags att och boka in dig på Dog Models kurs hos Canine! Datum är spikat och det blir fredag 10 april 10.00-16.00, en heldag med teori och praktik och avslutas med fotografering av hundarna. Så vill du också ha möjligheten att träna din hund inför  reklam och Tv jobb är det här kursen att gå, till en början i alla fall. Dog Model har även andra kurser som ni kan läsa om på www.dogmodel.se och vem vet, är intresset stort kanske vi även kan boka in fler här på Canine:)

Kickan, Snooby och Lucky

Kickan, Snooby och Lucky