Slalomkurs, vår 2015

Lektioner

1. SLA. Kurstillfälle 1. Genileken godis & leksak

  Genileken lär hunden att vara kreativ i en inlärningssituation då han aktivt bjuder på beteenden i hopp om att få sin träningspartner att klicka och belöna!

Godis och matbelöningar!

Genom att leka genileken blir det lätt att shejpa hunden till olika beteenden eftersom hunden hela tiden aktivt söker ett lönsamt beteende. Kickan Nikolic Träningsplan

Steg 1.

Börja med att sitta framför hunden, redo med både klicker och godbitar. Vänta nu tills hunden gör någonting, han kanske sätter sig, flyttar på en tass, tittar åt sidan, slickar sig om munnen, viftar på svansen, vinklar på örat/öronen etc... Så fort hunden gör någonting (allt utom att försöka komma åt dina godbitar!), markera (klicka) beteendet och belöna. Klicka endast ett och samma beteende (ex "sitt") upp till 3-4 ggr, vänta sedan ut till hunden bjuder på ett annat beteende. På så sätt får hunden en bred repertoar av beteenden han bjuder på. Glöm inte att variera ifall du sitter på golvet, i en stol, står upp och även vart du tränar. Variera dig hela tiden så hunden lär sig att jobba för dig (lön!) i alla möjliga situationer och miljöer.

Steg 2.

När hunden har börjat förstå att han kan få dig att klicka genom att faktiskt röra sig (testa olika beteenden) kan du börja forma fram olika beteenden genom att fortsätta att belöna ett och samma beteende, eller rättare sagt bygga på ett specifikt beteende. Om hunden exempelvis bjuder på att ta ett steg bakåt, kan du fortsätta att belöna alla tass rörelser bakåt. När hunden nu regelbundet erbjuder att ta ett steg bakåt slutar du att belöna detta. Hunden kommer med största sannolikhet att testa att ta ytterligare något steg bakåt i hopp om att få dig att belöna igen, och självklart  förstärker du den lite större prestationen. Fortsätt på samma sätt tills hunden backar ända tills du belönar!  

Lek ock leksak!

Genileken med lek som belöning lär hunden att behålla koncentration och fokus på att hitta lönsamma beteenden trots i högre aktivitetsnivå. Kickan Nicolic Det är inte allt för ovanligt att hundar blir "blockerade" och inte kan tänka i närheten av leksaker eller vid förväntan på lek, därför undviks lek som belöning av många. Men med genileken kan hunden lära sig att hålla fokus på att söka ett lönsamt beteende eller lystra på given signal för att få tillgång till leken. Hunden lär sig med andra ord att tänka på HUR de ska uppnå lön, VAD de ska göra, till skillnad från en hund som bara försöker komma åt leksaken och låser sig vid tanken på exempelvis sin boll. Träningsplan

Steg 1.

Börja med att sitta på golvet med en leksak som ni kan kampa om, vänta ut tills hunden gör någonting, vad som helst (förutom att försöka sno leksaken!) till en början. Beteendet behöver inte vara medvetet, bara hunden kanske viftar till på svansen, bugar i en lekinvit, tar något kvickt steg bakåt, sätter sig, lägger sig, lyfter en framtass, tittar åt sidan/upp/ned, slickar sig om munnen osv... Markera beteendet och släng fram leksaken, dra leksaken längs backen så hunden får jaga ifatt den och ha sedan en liten kamp om leksaken innan du tar undan leksaken igen och inväntar ytterligare ett beteende från hunden. Belöna alla försök till en början! Fastna dock inte på golvet, ställ dig upp och fortsätt leken på fötter.

Steg 2.

När hunden lärt sig apportera, det vill säga komma tillbaka med leksaker och andra föremål, kan du även lägga in genileken i jaktleken. Just när det handlar om att kasta en boll eller någon annan leksak är det många hundar som blir smått besatta. Genom att lägga in genileken och låta hunden erbjuda olika beteenden för att få dig att kasta bollen lär sig hunden även att behålla fokus och koncentration här.

Steg 3.

Nu har hunden förstått att han kan få dig att starta leken genom att han erbjuder diverse beteenden. Eftersom hunden nu försöker klura ut hur han kan få dig att belöna kan du nu börja shejpa fram beteenden du vill träna. Det vill säga kasta bollen eller släng fram kamptrasan varje gång hunden tar ett kliv bakåt ifall du vill träna in en backande. När hunden erbjuder att backa något steg om och om igen kan du hålla in med leksaken och invänta en större prestation, exempelvis två, tre bakåt. Forma successivt fram ett "färdigt" backande genom att öka kriterierna i små steg och belöna med häftig lek!

2. SLA. Kurstillfälle 1. 101 saker att göra med en låda

Bild lånad från nätet Den här leken går ut på att att skapa en kreativ och påhittig hund som aktivt utforskar nya föremål med en mängd olika beteenden.

101 saker att göra med en låda lär hunden att på egen tass utforska och testa sig fram för att se vad som är ett lönsamt beteende och vad som inte är lönsamt. Att hunden lär sig att vara kreativ och testa sig fram gör framtida träning mycket lättare, såsom exempelvis hinderinlärning i agility.

Träningsplan

Steg 1.

Börja med att ta fram en gammal skokartong eller något liknande. Föremål spelar inte så stor roll, men använd gärna något icke ömtåligt som du skulle kunna kasta efter träningspasset. Har du en större hund kanske du till en början väljer en större kartong/låda. Ha klicker (helt ok att använda en annan belöningssignal) och godbitar redo.

Steg 2.

Sätt dig på golvet eller på en stol med lådan framför dig, mellan dig och din hund. Vänta nu tills hunden uppmärksammar lådan, klicka så fort hunden slänger en blick åt lådan och belöna med en godbit i/på lådan. Belöna detta några gånger så hunden förstår att lådan är av intresse.

Steg 3.

Vänta nu ut tills hunden bjuder på ett nytt beteende, han kanske nosar på lådan? Krafsar på lådan? Klicka omedelbart hunden bjuder på någonting nytt och belöna fortfarande i/på lådan för att förstärka upp intresset för föremålet. Klicka beteendet hunden testar några gånger, men vänta sedan ut något mer. Exempelvis, har hunden lyft en tass mot lådan, vänta nu ut tills han nuddar lådan, eller har han krafsat på lådan, vänta ut till han placerar tassen på eller i lådan. Alternativt kanske hunden bjuder på ett helt nytt beteende.

Steg 4.

Målet är att få en hund som som bjuder på en bred repertoar av beteenden och vågar testa sig fram. I början är ingenting fel så länge hunden är aktiv och utforskar föremålet. Allt belönas! När hunden nu är frimodig och tycker det är kul att utforska lådan kan du börja shejpa (successivt forma fram) specifika beteenden som, gå runt, gå upp på, gå i, sitta, ligga, stå på/i, gå under (kanske inte går med en låda, men testa med andra föremål, en stol kanske?) När hunden gladeligen jobbar på mot lådan behöver du inte längre belöna på/i lådan, utan belöna genom att ge hunden godbiten direkt alternativt belöna strategiskt. Exempelvis, vill du träna hunden är gå runt lådan, klicka när hunden ta ett steg i rätt riktning och placera belöningen på golvet nära lådan i den riktning hunden ska fortsätta att röra sig i så han får ta ett par steg för att få upp sin lön.

Steg 5.

Variera föremål! Träna med en stol, en pall, en skål, en träkloss, en balanskudde, en medicinboll (som du håller i!) en parkbänk, en sten, en stubbe osv... FitPawsWobbleBoardLiten

3. SLA. Kurstillfälle 1. Apportering

Att komma tillbaka med leksaken efter ha vunnit den i kamp alternativt jagat ifatt leksaken ger dig fler belöningsmöjligheter. Det förbättrar även samspelet, kommunikationen och leken er emellan. Kickan Nikolic Foto: Annika af Klercker Komma tillbaka med leksak! Korridorleken gör det lätt att lära hunden att alltid komma tillbaka med sin leksak så träningen snabbt kan återupptas efter belöning. Träningsplan

Steg 1.

Ställ dig längst in i en hall eller korridor, alternativ ha hunden i koppel om du inte har tillgång till en avlång hall eller korridor. Tag fram en leksak och börja lek med hunden, under er dragkamp, låt hunden vinna leksaken när han tar i ordentligt. I samma stund som du tappar taget om leksaken, börja backa, tjooa glatt och klappa händerna. Att du rör dig bort från hunden kommer att trigga hunden till att följa efter, om inte har du ändå hunden i koppel och fortsätter att röra dig bakåt tills hunden börjar röra sig i din riktning. Ta emot hunden genom att ta tag i leksaken och lek en kort stund igen, upprepa sedan processen med att tappa leksaken och snabbt och busigt backa undan. Står du med hunden längst in i en hall eller korridor, garanterar du nästan ett lyckat resultat (även fast hunden är okopplad) då hunden inte har någonstans att ta vägen då du backar bak längs hallen eller korridoren. Det enda valet är att följa efter då det inte finns någon annanstans att ta vägen. Ta emot hunden med leksaken och busa igång igen! Om hunden skulle släppa leksaken på väg mot dig, ha en identisk leksak på dig som du kan starta upp leken men igen. Kampa-tappa-backa-kampa-tappa-backa osv...

Steg 2.

Fortsätt att använda dig av en längre hall eller korridor som träningshjälp, stå ca 1-2 meter från slutet av hallen/korridoren, retas lite busigt med leksaken och när hunden är riktigt sugen på att komma åt leksaken, kasta in den i ena hörnet av hallen/korridoren. Låt hunden slänga sig efter, gripa och plocka upp leksaken, heja glatt på, klappa händerna och ta emot hunden när den vänder om mot dig igen. Ha en liten dragkamp som belöning innan du kastar iväg leksaken in till väggen/hörnet igen. När detta fungerar bra och hunden vänder upp mot dig med leksaken i munnen, börja backa så hunden får följa efter för att få leken ska starta igen. Kasta-backa-kampa-kasta-backa kampa osv...

Steg 3.

Börja med steg 1. igen, men nu på öppen plats och okopplad. Det vill säga, kampa, tappa, backa. Fungerar det bra, gå även till steg 2. kasta, backa, kampa. Skulle hunden välja att försöka sticka iväg med leksaken, gå tillbaka och träna i hall eller korridor ett tag till innan du försöker dig på öppna ytor. När du åter gör ett försök på öppna ytor, ha gärna hunden kopplad de första träningspassen. Ta det i små steg, först i korridor, sen i något mindre rum hemma, sedan något större rum, på en mindre och begränsad yta utomhus till en större yta osv...  

4. SLA. Kurstillfälle 1. Springa runt träning

  Att lära hunden att springa runt olika föremål såsom lyktstolpar, träd, papperskorgar, koner och hinderstöd ger en en mängd grundkunskaper inför allt från hindersök, till tajta svängar och slalomingångar. Träningsplan

Steg 1.

Ställ dig framför föremålet (nära, fötterna har nästan kontakt med föremålet) du vill att hunden ska runda, ha hunden vid sidan om dig. Vänta tills hunden tittar i rätt riktning, alternativt tar ett steg i rätt riktning, markera med en belöningssignal och belöna med en godbit (från andra handen, om hunden är på din vänstra sida, belöna från högra handen) på baksidan av föremålet. Hunden ska alltså ta några steg i rätt riktning för att komma åt godbiten. Efter belöningen, ta upp hunden på andra sidan om dig så han får träna på att gå runt föremålet åt båda hållen.

Steg 2.

Vänta ut tills hunden bjuder på mer beteende, det vill säga tar fler steg i riktningen runt föremålet. Markera och belöna hela tiden i den riktningen hunden ska fortsätta i. Fortsätt att shejpa fram att hunden söker sig runt föremålet på egen tass genom att successivt höja kriterierna.

Steg 3.

När hunden rundar föremålet från båda hållen, direkt efter han fått sin belöning, det vill säga hunden står inte och funderar på vad han behöver göra för att uppnå belöning, utan upprepar beteendet direkt, ta ett kliv bak från föremålet. Nu måste hunden själv röra sig ifrån dig för att springa ut och runt föremålet, belöna hos dig. Öka successivt avståndet till föremålet hunden ska runda. Lägg in en verbal signal på beteendet, exempelvis "ut" eller "runt". Signalen ges när hunden fått sin belöning och är redo att upprepa beteendet igen.

Steg 4.

Nu springer hunden ut och rundar olika ting (träd, lyktstolpar, koner, hinderstöd) även på större avstånd. Ställ upp ett till föremål eller använd dig av två träd eller lyktstolpar. Skicka hunden runt det första trädet, vänd om och små spring emot det andra trädet, när hunden kommer ifatt, skicka vidare mot det andra trädet. Tänk dig två filer, du ligger i innerfilen och hunden ligger i ytterfilen när ni springer mellan träden. Belöna till en början efter det andra trädet, låt hunden jaga ifatt dig och presentera belöningen vid din sida. Variera gärna mellan att belöna med godbitar och leksaker. Träna i både vänstervarv och högervarv! Om du börjat träna framförbyten kan du variera mellan att springa med hunden i ytterfilen (vanliga grundsvängar) till att göra framförbyten och få upp hunden på din andra sida inför nästa träd (hinder).

Steg 5.

Skicka iväg hunden mot trädet och lämna honom lite tidigare, det vill säga innan hunden hunnit runda trädet (eller vad ni använder er av). När han fortfarande är på väg emot trädet, kan du vända om och springa åt andra hållet (mot det andra trädet). Till en början kommer hunden att fuska och inte fullfölja sin uppgift att runda trädet, utan jaga ifatt dig istället. Stanna bara upp, gå tillbaka, börja om och ge hunden en ny chans. Om han misslyckas om och om igen, vänta en halv sekund till innan du lämnar honom. Fira ordentligt de första gångerna ha lyckas fullfölja sin uppgift trots att du lämnar honom. Målet är att hunden ska bli totalt hängiven de "hinder" du skickat honom på, trots att du rör dig vidare.

Steg 6.

Variera hur många gånger hunden ska runda träden innan belöningen dyker upp, ni kan även springa mellan fler träd. Om du har svårt att få hunden att självmant börja utforska det föremål du valt att hunden ska runda, testa att gå med hunden mot föremålet  (börja några meter bort). Om du går rakt emot föremålet med hunden vid sidan om dig så brukar det vara lätt att få något att belöna. När du går rakt emot föremålet och när det tar stopp, det vill säga du står framför föremålet så brukar hunden gå vidare något/några steg av bara farten, markera och belöna på andra sidan av föremålet. Upprepa från andra sidan. "Banta" successivt bort dig själv genom att inte följa med ända fram till föremålet så hunden får börja gå ut och runda på egen tass.  

5. SLA. Kurstillfälle 1. Hitta port, värde skapande

  2 x 2 metoden är ett utmärkt sätt att lära hunden att söka upp slalomingångar från alla möjliga olika vinklar och avstånd. Det här sättet att lära in slalomen ger möjlighet att lägga in en massa störningar och olika handlings manövrar tidigt i träningen, innan hunden springer slalom. När hunden fortfarande springer genom öppna portar (en allé) så belastas inte kroppen på samma sätt som när hunden måste svänga kroppen om slalompinnarna. Därav är det till stor fördel att lägga in svårigheterna när portarna fortfarande är öppna. På så sätt blir det mindre repetitioner av att öva på olika typer av utmaningar då portarna är stängda och hunden springer slalom om pinnarna. Förkunskaper

 • Leksaksintresse!
 • 101 saker att göra med en låda & Genileken
 • "Springa runt träning"
 • Apportering - komma tillbaka med leksak
Träningsplan 

Steg 1.

Ställ upp en öppen port (av 60 cm mellan pinnarna) på ca klockan kl. 2 och kl. 8. Tänk dig sedan en belöningslinje som går mitt mellan pinnarna upp mot kl. 12 och bortåt. Ställ dig vid sidan av en av pinnarna och låt hunden klura ut vad han ska göra på egen tass. Stå dock riktad mot pinnen med hunden på "utsidan" av dig så han har en självklar linje mot pinnen. Hunden ska runda pinnen från kl. 6 hållet och sedan få sin belöning upp mot kl. 12 hållet (belöningslinjen!) När hunden testar att runda pinnen, markera och kasta belöningen längs belöningslinjen (upp mot kl. 12 och bortåt). Upprepa tills hunden börjar runda pinnen/springer genom porten direkt du ställer upp för en ny repetition. Belöna ALLTID längs belöningslinjen!

Steg 2.

Variera vart ni står i förhållande till pinnen, både vinkel och avstånd. När hunden förstått vad som producerar belöningen (att runda pinnen/springa genom porten) kan du lägga in en verbal signal och skicka hunden att ta porten.

Steg 3.

Gör samma process på den andra sidan, så hunden rundar den andra pinnen. Börja nära, vid sidan om pinnen och gör det successivt svårare genom att flytta på dig. Variera på vilket avstånd och från vilken vinkel du skickar hunden. Använd en neutral signal som "kör" eller liknande och spara "slalom" till "den färdiga produkten".

2x2steg1

6. SLA. Kurstillfälle 1. Värde skapande av allén

Förkunskaper

Lek & föremålsintresse
 • Inkallning
 • Apportering
 • Springa runt träning (kurstillfälle 1.)
 • Fokus framåt   (kurstillfälle 1.)
 • 2 x 2 port (kurstillfälle 1.)
 • Klara färdiga lekar

Steg 1.

Det/de första träningspasset/passen i allén gör vi det riktigt lätt för hunden att lyckas. Placera en skål med ett par godbisbitar i slutet av allén och gå upp med hunden till första porten (i början av allén) och vänta tills hunden tittar ned längs allén på sin belöning, ge frisigal och låt hunden springa ned till skålen.

Steg 2.

När hunden sprungit allén ett antal gånger kan du börja hetsa på med "klara färdiga!" för att få mer fart och glädje.

7. SLA. Kurstillfälle 2. Upplägg av träningspass, belöningsteknik

Upplägg av träningspass För att få ut det mesta av vår träning gäller det att planera träningspasset. Först och främst måste vi bestämma oss för vad det är vi ska träna, och sedan hur? Det är viktigt att planera övningen så att hunden har goda chanser att lyckas så vi får något att förstärka. Med optimala kriterier får hunden tydlig information och vi får många chanser till att belöna hunden. Men, vad händer efter vi har belönat? Beroende på vad det är vi tränar, och vart, kan svaret vara lite olika för olika hundar. Frågan om hur man får sin hund att ”inte stämpla ut” och springa fram till andra hundar, nosa i backen och liknande får jag ofta på mina agilitykurser. Det är en typisk miljö där det händer en hel del som kan vara mycket stimulerande för många hundar. Andra hundar som leker, hoppar, springer, skäller i upphetsning osv… Här blir det extra viktigt att planera upp träningstiden så hunden hålls fullt engagerad under träningspasset. För att kunna planera ett optimalt träningspass krävs en del förkunskaper, bland annat:

 •  att hunden är belöningsmotiverad! Helst bör hunden uppskatta både mat och lekbelöningar
 • att hunden klarar av att skifta mellan aktivitet och passivtet
 • att hunden är burtränad eller har någon annan plats att vila/återhämta sig på
Om hunden har en bur som sin privata station/frizon/återhämtningsplats/viloplats så har vi redan där en riktigt bra start. Ett stort problem är att hunden ofta får alldeles för mycket frihet och tillgång till en sådan stimulerande och ibland stojig miljö (som exempelvis en agilitykurs kan vara), vilket tar en massa onödig fokus och energi från hunden. Fokus och energi som bör läggas på träningspasset! Att gnälla, skälla, dra i kopplet eller bara titta intensivt på andra hundar som är aktiva och tränar/leker tar energi av hunden och kan ha en stressande effekt. För att det inte ska bli någon dötid då hunden får en chans att skifta sin fokus till sin omgivning gäller det att skapa goda rutiner kring träningspassen, i detta fall agility träningen. För att hunden inte ska få dåliga ovanor bör hunden antingen vara på sin paus station (helst en bur till en början), i lek/belöning med dig, eller i övning. Det vill säga, så fort hunden får sin frisignal att lämna buren förbereds hunden för övningen genom en kamplek (eller någon annan lek som hunden uppskattar) med dig. Leken förbereder hunden fysisk, han får upp aktivitetsnivån och motivationen, och engagerar sig med dig, vilket är förutsättningen för ett lyckat träningspass. Leken bör vara enda tills ni står redo för den planerade övningen, så när leksaken/godbitarna tas undan står hunden ”klar” inför hindret ifråga. Om hunden lyckas med övningen och du belönar bör belöningsprocessen vara ända tills ni åter igen står redo inför hindret. Misslyckas hunden får han bara en ny chans, med se till att hålla kontakten och engagemanget. Då träningspasset är slut, behåll hunden i sista belöningen tills ni är tillbaka vid hundens bur/paus station. Och glöm aldrig, om vi förväntar oss att hunden ska behålla fokus och engagemang i ett träningspass, då måste VI behålla fokus och engagemang. Diskutera träningen med kompisar eller instruktör gör vi när hunden är tillbaka på sin paus station alternativt, då vi tagit tag hunden i halsbandet eller kopplat upp så han inte tar ditt samtal med någon som en chans att hitta på egen aktivitet. Alltså, antingen så vilar hunden i sin bur (vilket måste tränas in!), är i övning eller i lek/belöning med dig. Ingen dötid med andra ord! Om alla träningspass planeras på liknande sätt blir resultatet fokuserade, motiverade och glada hundar på träningsplan och passiva och lugna hundar då de inte tränar. Att hunden klarar av att vara passiv, stilla och lugn i alla möjliga olika miljöer och situationer är en förutsättning om hunden ska kunna prestera maximalt på träning och i framtiden, tävling. Annars bränner hunden all energi på att varva och stressa. Nyckelordet är alltid balans! 

8. SLA. Kurstillfälle 2. Dubbelport, ingångsträning

Steg 4.

Lägg till ytterligare en port ca 1-2 meter framför den första. Träna som vanligt på att skicka hunden att hitta den första porten. Om hunden blir förvirrad av den andra porten och råkar springa fel, ignorera bara och ge hunden en ny chans. Tänk på att själv rikta dig åt rätt håll när du skickar hunden, det vill säga i den linje hunden ska springa för att hitta rätt port. Belöna som vanligt ALLTID längs belöningslinjen! 2x2steg2

9. SLA. Kurstillfälle 2. Ingångsträning, allén

Steg 3.

Börja skicka hunden från olika vinklar så han får söka upp första porten (runda första pinnen). Till en början kan belöningen vara placerad i slutet av allén eller några meter efter. Utveckla sedan till att kasta belöningen (då passar leksak bäst) då hunden hittar första porten. Se Sara träna Ix nedan.