Problembeteenden del 1. Resursaggression

Beteendet vaktande av resurser är inte allt för ovanligt, det kan vara ett harmlöst beteende som vår egen Flashs behov av att vakta saker från våra andra hundar, som inte bryr sig nämnvärt, till allvarligare fall där det kan orsaka problem. Allvarligare fall brukar ofta anses vara då hunden riktar vakten och försvarsreaktionerna mot oss människor. Då brukar det ofta handla om att hunden vaktar och försvarar sin mat, sina ben och annat “ätbart” de kan hitta eller sno åt sig.

Det ser inte bara otrevligt ut att hunden stelt, sneglandes och morrandes hotar sina familjemedlemmar att inte komma nära då han äter eller gnager ben, det kan även leda till värre konsekvenser som att hunden markerar med ett bett eller i värsta fall att hunden faktiskt biter om personen ifråga kommer för nära. Att hunden till slut biter är nästan alltid ett resultat av fel träning eller brist på träning/plan då man exempelvis blir rädd och drar undan handen då hunden hot markerar med bett i luften.

Brist på träning

Om valpen eller hunden visar tendenser på att vakta mat, ben eller andra saker gäller det att ta tag i situationen med en gång så det inte utvecklar sig till ett problem. Det räcker ofta med att hunden visar tänderna eller snappar i luften för att vi reflexmässigt drar undan handen, och vad ger det hunden för information? Jo, att hota får människan att dra sig undan och hunden får ha sin skatt för sig själv. Det blir ett lönsamt beteende, och eftersom konsekvenserna av ett beteende är det som avgör hur hunden kommer att agera vid nästa tillfälle så är det inte speciellt svårt att lista ut hur han kommer att agera då en liknande situation uppstår igen. Att vi reagerar med att slita bort handen eller flytta oss undan kommer att ha en förstärkande effekt på hundens beteende, vilket med tiden kan leda till att hunden ökar sina hotsignaler. Går det riktigt långt kan det till och med sluta med att hunden faktiskt biter. Det är illa nog då det handlar om vuxna människor, men ni kan ju tänka er allvaret ifall det finns barn med i bilden.
Så om hunden visar tendenser på vakt vid olika resurser är det viktigt att skaffa sig en plan och träna förebyggande så vi inte omedvetet förstärker hundens utåtagerande vid dessa situationer.

Fel träning

Om hunden gör allt i sin makt för att hålla sina familjemedlemmar på ett behörigt avstånd då han äter eller tuggar ben, så har han med största sannolikhet inga positiva förväntningar på sin flock då han har något av värde. Tvärtom så påvisar beteendet att hunden förmodligen förutspår att risken finns att han kommer att bli av med sin resurs, därav hoten och försvaret. Om hunden redan har en förväntan på att bli av med sin ben, och vi tvingar hunden att ge upp benet, kommer han att ha en trevligare och mer lättsam attityd nästa gång vi närmar oss då han avnjuter ett tuggben tro? Självklart inte! Trots det är det många instruktörer, inte minst på TV, som påstår att det är precis det vi ska göra, visa hunden att det är vi som bestämmer, vi är flockledare och hunden ska alltid underordna sig vår vilja. Problemet med ett sådant träningsperspektiv, enligt mitt sätt att se det, är att vi aldrig ändrar hundens känsla och association till resurs situationer. Kan man träna hunden i att inte uppvisa hotsignaler vid matskålen genom att tvinga bort hunden med att själv hota, stå på sig, korrigera…. Ja, erfarna tränare som Cesar Milan får ju uppenbarligen resultat hos vissa hundar, inte alla gånger utan att bli biten dock, men tillräckliga resultat för att fortsätta att tro på “metoden” och praktisera den. Men, problemet som jag ser det är att hunden som sagt inte har ändrat association till situationen, tvärtom är blir hundens farhågor (att bli av med sitt byte) bekräftade om och om igen. Den enda skillnaden nu, är hunden inte vågar hota eller agera ut. För mig är det inte säker situation. Om jag tränat min hund att “respektera” mig vid resurssituationer, betyder det att han inte kommer att agera ut ifall ett barn springer fram och ska ta ett ben ur munnen på honom? Kommer hunden att vara lika underkastad en mindre “respektingivande” människa som försöker plocka av hunden något opassande han fått tag på? En hund som är tränad på det sättet är ingen hund jag personligen skulle lite fullt ut på, långt ifrån.
Och scenariot att hunden faktiskt slutar att hota och agera ut, är det absolut bästa scenariot, och kräver ofta sin tränare, det är inget jag skulle rekommendera att vanliga hundägare försöker sig på. Det kan sluta riktigt illa om man inte vet riktigt vad man gör. Hunden kan bli sju resor värre och börja försvara sig på ett tuffare och hårdare sätt än innan. Det finns mycket bättre sätt att träna där hunden ändrar sin inställning till resurs situationer, träning som inte riskerar att du som tränare blir biten och där hunden inte upplever obehag eller hot.

Positiva associationer

Hunden vill inte bli av med sin skatt!

En säkrare väg att gå!