Bättre ingångar

Dagens pass bestod av att få Ice att bli skickligare på ingångarna i slalomen, den första vändan misslyckdes han hela tiden. Det var bara att platsa honom och tänka om. Jag delade upp slalomen i 3 delar, 4 pinnar i varje set som jag ställde upp så att jag kunde gå i innervarv och vara skicka honom vidare till nästa set. När det fungerade bra åt ena hållet vände jag och gick åt andra hållet vilket betydde att han fick komma in från andra hållet. Efter ett par varv och vardera håll så ställde jag åter upp alla 12 pinnar på rakan, INTE ETT ENDA MISSTAG!!! Från båda hållen!!! Så för att inte “crash and burn” som Trond började kalla mig under Chaining Workshop, så la jag av 😉 Mycket lyckat pass med stor framgång i Ice ingångsträning.

Flash var en stjärna som vanligt, bakombytena börjar flyta på och kännas lika bra som framförbytena. Min älskade pojke är ett nöje att träna med.

Leka är livet!